Zakres Usług

Zakres Usług

Obsługa firm

Zajmujemy się szeroko pojętą obsługą prawną firm. W tym zakresie oferujemy m.in.:
• sporządzanie projektów umów i statutów spółek prawa handlowego
• dokonywanie zgłoszeń oraz z mian w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
• bieżącą obsługę korporacyjną (m.in. sporządzanie regulaminów, umów, nadzorowanie procesów inwestycyjnych, przygotowanie i obsługę posiedzeń organów spółek, prowadzenie negocjacji)
• bieżącą obsługę prawną jednoosobowych działalności gospodarczych
• przygotowanie i prowadzenie procesów rozwiązania, łączenia podziału i przekształcenia spółek
• reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz organami administracji
• doradztwo podatkowe
• audyty prawne przedsiębiorstw.
W szczególności specjalizujemy się w obsłudze firm z sektora ubezpieczeń (obsługa Towarzystw Ubezpieczeniowych) oraz z branży medycznej, w tym aptek i podmiotów leczniczych.
Zapewniamy pomoc w każdej dziedzinie prawa angażując w razie konieczności zewnętrznych specjalistów z nawet bardzo wąskich zagadnień.

Klienci indywidualni

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sądowych i pozasądowych spraw na zlecenie klientów indywidualnych oferując m.in.:
• doradztwo strategiczne przed wszczęciem procesu
• prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
• reprezentację w sprawach cywilnych (sprawy rodzinne, dochodzenie odszkodowań, spory o własność, spadki, polisolokaty, frankowicze, ochrona praw konsumentow itp.)
• reprezentację w sprawach karnych oraz karno-skarbowych
• prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi
• prowadzenie mediacji
• zarządzanie procesem ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Szkolenia

Kancelaria oferuje swoim Klientom przeprowadzenie szkoleń dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Prowadzimy szkolenia wewnętrzne dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej, jak i szkolenia zewnętrzne, w tym dla instytucji publicznych i organów administracji. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konferencjach i szkoleniach dla młodych przedsiębiorców w ramach programów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.